ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γλυφαδα

Δουσμανη 20Α και Μεταξα

Τμηματα

  • Υπέρηχοι
  • Ψηφιακό ακτινολογικό
  • Ψηφιακή μαστογραφία
  • Μέτρηση οστικής πυκνότητας
  • Ψηφιακές πανοραμικές / Κεφαλομετρικές
  • Οπισθοφατνιακές / Full Mouth / Δήξεως
  • Dental Scan – CBCT
  • CBCT – 3D Ανώτερης αυχενικής σπονδυλικής στήλης
  • ΕΝΤ / ΩΡΛ
  • 4D Κινησιογραφία Γνάθου real time

Επικοινωνια

Κηφισια

Κολοκοτρωνη 10

Τμηματα

  • Ψηφιακές πανοραμικές / Κεφαλομετρικές
  • Οπισθοφατνιακές / Full Mouth / Δήξεως
  • Dental Scan – CBCT
  • CBCT – 3D Ανώτερης αυχενικής σπονδυλικής στήλης
  • ΕΝΤ/ΩΡΛ
  • 4D Κινησιογραφία Γνάθου real time

Επικοινωνια

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ