ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γλυφαδα

Δουσμανη 20Α και Μεταξα

Τμηματα

 • Υπέρηχοι
 • Ψηφιακό ακτινολογικό
 • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Μέτρηση οστικής πυκνότητας
 • Ψηφιακές πανοραμικές / Κεφαλομετρικές
 • Οπισθοφατνιακές / Full Mouth / Δήξεως
 • Dental Scan – CBCT
 • CBCT – 3D Ανώτερης αυχενικής σπονδυλικής στήλης
 • ΕΝΤ / ΩΡΛ
 • 4D Κινησιογραφία Γνάθου real time

Επικοινωνια

Κηφισια

Κολοκοτρωνη 10

Τμηματα

 • Ψηφιακές πανοραμικές / Κεφαλομετρικές
 • Οπισθοφατνιακές / Full Mouth / Δήξεως
 • Dental Scan – CBCT
 • CBCT – 3D Ανώτερης αυχενικής σπονδυλικής στήλης
 • ΕΝΤ/ΩΡΛ
 • 4D Κινησιογραφία Γνάθου real time

Επικοινωνια

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ